Güneşten Aldığımız

Enerji ile Hayat Veriyoruz

Gelecek nesillerin enerji ihtiyacını karşılamak, dışa bağımlı olmadan ve sürdürülebilir enerji kaynaklarına yönelmek bir gerekliliktir.
Birleşim Grup olarak faaliyete geçtiğimiz günden beri mühendislik gücümüze, bilgi ve tecrübemizi ekleyerek enerji sektöründe de hizmet vermeye başladık.

Güneşten Aldığımız Enerji İle
Hayat Veriyoruz

Yenilenebilir enerji kaynaklarından, insanlığın geleceğini riske atmayan yöntemlerle enerji üretme ilkesi ve gelecekte büyük ihtiyaç duyulacak üretim potansiyeli içinde önemli bir yer alma hedefiyle kurulmuştur. Bu ilke ve hedef doğrultusunda, Birleşim Şirketler Grubunun mühendislik birikimi, know-how’ı ve teknolojik deneyiminden de yararlanarak yüksek verimlilik ve finansal başarı sağlamaya odaklanmıştır.

Enerji Doğadan, Doğayı
Korumak Bizden

GELECEK NESİLLERİ DÜŞÜNÜYORUZ

Doğa Dostu Enerji...

Birleşim Yeşil Enerji, güneşlenme süresi 2663 saat ve güneş ışıma değeri 1527 kWh/m2  ile dünyanın önde gelen güneş enerjisi alanlarından birisi olan ülkemizde öncelikle güneş enerjisi olmak üzere yenilenebilir enerji sektörüne yatırım yapmayı ve böylece  hem ülke ekonomisine katkı sağlamayı hem de önlediği karbon emisyonu ile çevreye ve doğaya sahip çıkma kararlılığını göstermektedir.